Sollentuna, KOM Köpcentrum

Butiksfastighet längst E4:an norr.

Fastigheten genomgick en större ombyggnad 2014, och har ett mycket bra skyltläge mot E4:an. Hyresgäster är bl.a. Elon, Hi-sport. Matrebellerna-Pulsen, Cyckelringen, Stalands möbler m.fl.